Shembull Inxhinierik

engineering example

Shembull Inxhinierik

Shpresojmë të sigurojmë që çdo projekt instalimi të mund të ushtrojë plotësisht treguesit e tij të performancës përmes projektimit, prodhimit dhe shërbimit pas shitjes efektive; ne kemi gati 20 vjet ekip profesional të kërkimit dhe zhvillimit të grimcuesve të thatë, duke përdorur koncepte të reja industriale dhe teknologji të fuqishme. Forca, duke prodhuar produkte përfundimtare me cilësi të lartë që plotësojnë standardet ndërkombëtare.

engineering example